Apply now

11 March - 20 MayeXpression Umeå

Schedule


Introduction / IKIGAI and The Design Process

eXpression Umeå 150min


Stakeholders and Customer Journey

eXpression Umeå 150min


Business Model

eXpression Umeå 150min


Verification Toolbox

eXpression Umeå 240min


Prototyping

eXpression Umeå 150min


IPR

eXpression Umeå 150min


Branding

eXpression Umeå 150min


Make Money

eXpression Umeå 150min


Sustainability - Global Goals

eXpression Umeå 150min


eXpress Awards

eXpression Umeå 150min

Who can apply? 

Kreatörer, designers, entreprenörer eller den titel du önskar som:

 • Har en affärsidé inom de kulturella och kreativa näringarna
 • Vill utveckla sin idé till ett hållbart företag
 • Har tiden att utveckla sin idé
 • Är lyhörd och vill utvecklas

------

Creators, designers, entrepreneurs or any title that you wanna have, that:

 • Has a business idea within the cultural and creative industries
 • Want to develop the idea to a sustainable business
 • Has the time to develop of the idea
 • Is responsive and want to develop
Apply now

eXpress

Develop your passion to a sustainable company.

English below

Under sex månader får du av eXpressions affärscoacher och experter från Sveriges näringsliv hjälp att utveckla din idé eller passion till ett hållbart företag. 

Du arbetar och driver din egen utveckling och har de andra deltagarna och oss affärscoacher som ditt bollplank och stöd längs vägen. Programmet ger dig verktygen du behöver för att effektivt testa om din idé fungerar på marknaden.

Alla deltagare får

 • Workshops
 • Clean-desks
 • Mötesrum
 • Lab innehållande 3D-skrivare, laserskärare, textilprintrar mm.
 • Skrivare
 • Fikarum och kaffe

Dessutom blir du del i ett större community av kreatörer, designers och entreprenörer som också utvecklar sina idéer och passioner till hållbara företag.

Programmets första del består av 10 workshop, därefter följer individuell affärscoachning för de kreatörer som vill fortsätta utveckla sin idé. 

------

For six months, our experienced business coaches and visiting experts from the Swedish business community will be coaching you through our workshops. 

We emphasize on your ability to work with your idea independently, using your co-participants as sounding boards and support. The program gives you the tools you need to quickly and efficiently test your business idea against the market.

All participants are given access to 

 • workshops
 • clean-desks
 • meeting rooms
 • labs containing 3D printers, laser cutters, textile printers, etc. 
 • printers 
 • coffee rooms incl. coffee 

In addition, you become part of a large community of other creators, designers, entrepreneurs who also develop their passion for business.

The program first part consists of 10 workshops, after that you will be offered individual business coaching.  

This program is primarily held in English.

If you have any questions regarding the program please contact Oskar Riby.

Organized by

eXpression Umeå
info@expressionumea.se